Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlab Lemmer

Passend onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerling.

Binnen Kyk en op de Twa Yn Ien willen we dat alle leerlingen met plezier naar school gaan, zich er veilig en gezien voelen.
Ook de meer-en hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen zijn er de volgende mogelijkheden voor een passend aanbod binnen onze school en onze stichting:

De eerste stap die school neemt, is het signaleren: Het (h)erkennen van (mogelijk) (hoog) begaafde leerlingen d.m.v. een signaleringsinstrument, maar ook kijken naar mogelijke kenmerken; bij het intakegesprek en in de jaren erna. Op basis hiervan kan een vermoeden worden uitgesproken m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid. Van daaruit stellen we de onderwijsbehoeften van de leerling vast:

In de klas spelen we in op verschillen in leertempo, leervoorkeur, interesse en leerpotentieel en bieden zo nodig de basisstof compact aan, zodat er tijd is voor verdiepen en verbreden van de lesstof.
Daarnaast kunnen we een aanvullend aanbod inzetten wat gericht is op leermotivatie, fouten durven maken en het leren leren. Ook kunnen deze leerlingen bij thematisch of projectmatig werk opdrachten doen die het analyserende, creërende en evaluerende denken motiveren.

Het kan zijn dat dit niet voldoende is of voldoende realiseerbaar is in de groep. Er kan dan gezocht worden naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
-Een aparte groep in de school voor peer contact; 1 uur tot een dagdeel per week.
-Talentenmiddag op school, 
-Groepsoverstijgend rekenen- taal- en spelling
-Versnellen (een klas overslaan of vanuit instroom door naar groep 2).

Daarnaast kan het Expertisecentrum van Kyk school de volgende opties bieden:

-Een hoogbegaafdheidspecialist die de leerkracht en/of de leerling kan begeleiden en advies kan geven over passend onderwijs aan deze leerling (en).
-Onderzoek door een orthopedagoog
-Deelname aan het bovenschoolse Leerlab in Sneek, Harlingen of Lemmer 1 dag(deel) in de week. Zie deze Leerlabfolder voor meer informatie.
Group 41