Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Informatievoorziening en klachtenprocedure

Voor ons contact met ouders en de laatste nieuwtjes binnen de school gebruiken wij social schools.

Zoveel mogelijk op de hoogte blijven?
Volg ons op Facebook en Instagram.

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen genomen beslissingen of klachten hebben over het gedrag van iemand op school, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de betrokken persoon. Ouders kunnen ook in gesprek gaan met de contactpersoon klachten. Hij of zij kan helpen en doorverwijzen naar de juiste persoon. Mochten ouders dan nog onvoldoende gehoord zijn, dan kunnen ze in gesprek gaan met de directeur. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt, dan kunnen ouders een klacht indienen. In dit formulier vindt u uitvoerige informatie over onze klachtenprocedure.

Ouders hebben ook de mogelijkheid hun klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Informatie hierover staat in de brochure ´Omgaan met bezwaar en klachten en de formele klachtenregeling´. Meer informatie over de onafhankelijke klachtencommissie is te verkrijgen via:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD UTRECHT

Telefoon: 030-280 95 90

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl