Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht lopen.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie; allemaal gebaseerd op het veiligheidsbeleid van ons bestuur KYK.
Op school zijn leerkrachten aanwezig die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening.

Lees hier over de afspraken.