Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur.

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

Groep 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. 

Alle groepen gymmen op dinsdag en donderdag in de gymzaal van het dorpshuis.