Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur.

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

Groep 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. 

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag- en woensdagmiddag. Dinsdag is dit in het dorpshuis in Echtenerbrug. Op woensdag gymmen we in sporthal de Twilling in Echten, de kinderen worden met een bus heen en weer gebracht.