Contact

Verlofregeling Gearhing

 

Jij kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor je kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kun je dit aanvraagformulier verlof gebruiken.

Jij ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of jouw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Ouders - leerplicht en verlof

 

Klik op "Meer over verlofaanvraagformulier"

Meer over 'Verlofregeling Gearhing'

Twa Yn Ien

DSC 0120
Directeur:
Interim directeur Annie Schotanus
Locatiecoördinator:
Doutsen Jellesma
Adres:
De Roede 49
8539 SX Echtenerbrug

Directie & adressen

adressen

Directie:
Annie Schotanus is interim-directeur van Onderwijsteam 1, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via aschotanus@oudvaartsneek.nl

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Doutsen Jellesma. Zij is locatiecoördinator van onze...

Meer over 'Directie & adressen'

Schooltijden

SetWidth750 Klok

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

 

Groep 1 t/m 3 hebben vrijdagmiddag vrij. In overleg met kinderen en ouders gaat groep 3 dit schooljaar vrijdagmiddag ook naar...

Meer over 'Schooltijden '

Aanmelden van je kind

P3164407 16

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Fokje Jonkman of Doutsen Jellesma

fokje.jonkman@gearhing.net / twaynien@gearhing.net 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'