Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolprofiel

Onze visie

Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de twee scholen een eigen plus-concept. Onze school ontwikkelt ‘Gepersonaliseerd Leren’. Dit houdt in dat het onderwijs beter op maat wordt aangeboden. Het leerproces van de leerlingen is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden, passend bij de groep en de kinderen.

Ook vinden wij het aanleren van de Engelse taal zo belangrijk dat er al vanaf groep 1 Engelse les gegeven wordt met behulp van de methode “Groove me”.

In het bestand leest u op welke wijze onze school vormgeeft aan het onderwijs en de opvoeding van de kinderen.