Schoolbeleid en praktische zaken

Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er een reglement Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de website. Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.

P3164382 10


Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven.
Ook plaatsen we regelmatig door de kinderen geschreven tekstjes en foto´s van activiteiten op social schools. 

Lees hier verder over de praktische zaken.

IMG 9237

Pestprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Klik hier voor ons Pestprotocol

IMG 9204

Luizenprotocol

Na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. In de nieuwsbrief of in een mail zal de exacte dag aan u bekend worden gemaakt. Houd dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Klik hier voor ons Luizenprotocol.

IMG 9243

Klachtenregeling

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen genomen beslissingen of klachten hebben over het gedrag van iemand op school, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de betrokken persoon. Ouders kunnen ook in gesprek gaan met de contactpersoon klachten. Hij of zij kan helpen en doorverwijzen naar de juiste persoon. Mochten ouders dan nog onvoldoende gehoord zijn, dan kunnen ze in gesprek gaan met de directeur. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt, dan kunnen ouders een klacht indienen. Op www.kykscholen.nl staat uitvoerige informatie over onze klachtenprocedure.

Ouders hebben ook de mogelijkheid hun klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Informatie hierover staat in de brochure ´Omgaan met bezwaar en klachten en de formele klachtenregeling´ Meer informatie over de onafhankelijke klachtencommissie is te verkrijgen via:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon: 030-280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl