Schooltijden

SetWidth750 Klok

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur.

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

Groep 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. 

Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdag en donderdag in de gymzaal van het dorpshuis.                               

De kleuters gymmen in het speellokaal van de school.