Praktische info

Schooltijden

SetWidth750 Klok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schooltijden van het continurooster zijn:.

-  8.30-12.00 uur

- 12.30 -14.15 uur

- gr. 1 t/m. 4 hebben vrijdagmiddag vrij

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van 8.30 -14.15 uur naar school

 

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op...

Meer over 'Schooltijden '

Groepsindeling en medewerkers

DSC 0039

De groepsbezetting in

schooljaar 2018-2019.

 

 

 


Groep 1, 2 en 3

Maandag tot en met vrijdagmorgen: juf Lianne

 

Groep 4, 5 en 6

Maandag tot en met vrijdag: juf Fokje

 

Groep 7 en 8

Maandag, dinsdag tot en met vrijdag: juf Douwina

Dinsdag: juf Fokje

Meer over 'Groepsindeling en medewerkers'

Vakantieregeling

CroppedImage700400 SetWidth700 vakantie

 Vakantierooster 2018-2019

 

 

 

Herfstvakantie 

 maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober

 

Kerstvakantie

maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari

 

Voorjaarsvakantie

maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari


Goede vrijdag en Pasen

vrijdag 19 april en maandag 22 april


Meivakantie

maandag 22...

Meer over 'Vakantieregeling'

Je kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514 - 541572.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Je kind ziekmelden'

Schoolafspraken

CroppedImage700400 SetWidth700 schoolafspraken3

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken'

Aanmelden van je kind

DSC 0138

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Lianne Bosma. 

lianne.bosma@gearhing.net 

 

 

 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

Inschrijfformulier om te downloaden

Meer over 'Aanmelden van je kind'

Schoolbeleid en praktische zaken

CroppedImage700400 SetWidth700 organisatie 2

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
We geven daarnaast drie schoolkranten uit gedurende het schooljaar.
Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven.
Ook plaatsen we regelmatig door de kinderen geschreven...

Meer over 'Schoolbeleid en praktische zaken'

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'