Praktische info

Schooltijden

SetWidth750 Klok

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

 

Groep 1 t/m 3 hebben vrijdagmiddag vrij. In overleg met kinderen en ouders gaat groep 3 dit schooljaar vrijdagmiddag ook naar...

Meer over 'Schooltijden '

Groepsindeling en medewerkers

DSC 0039

De groepsbezetting in

schooljaar 2019-2020.

 

 

 

 


Groep 1 en 2 

Maandag, dinsdag en woensdag: juf Fokje

Donderen en Vrijdagochtend: juf Willianne

 

Groep 3, 4 en 5

Maandag tot en met vrijdag: juf Lianne

 

Groep 6, 7 en 8

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Douwina

Dinsdag: juf Lianne

Meer over 'Groepsindeling en medewerkers'

Vakantieregeling

CroppedImage700400 SetWidth700 vakantie

 Vakantierooster 2019-2020

 

Herfstvakantie

19 t/m 27 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

15 t/m 23 februari 2020

Goede vrijdag en Pasen

Vrijdag 10 april 2020 en maandag 13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020 t/m 10 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei...

Meer over 'Vakantieregeling'

Je kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514 - 541572.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Je kind ziekmelden'

Schoolafspraken

CroppedImage700400 SetWidth700 schoolafspraken3

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken'

Aanmelden van je kind

DSC 0138

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Lianne Bosma. 

lianne.bosma@gearhing.net 

 

 

 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'

Schoolbeleid en praktische zaken

CroppedImage700400 SetWidth700 organisatie 2

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
We geven daarnaast drie schoolkranten uit gedurende het schooljaar.
Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven.
Ook plaatsen we regelmatig door de kinderen geschreven...

Meer over 'Schoolbeleid en praktische zaken'

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'