Praktische info

Schooltijden

SetWidth750 Klok

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

 

Groep 1 t/m 3 hebben vrijdagmiddag vrij. In overleg met kinderen en ouders gaat groep 3 dit schooljaar vrijdagmiddag ook naar...

Meer over 'Schooltijden '

Team de Twa yn ien

P3164465 29

Dit schooljaar 2021 - 2022 zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

Groep 1 en 2 

Juf Fokje Jonkman; fokje.jonkman@gearhing.net

Juf Willianne Schram; willianne.schram@gearhing.net

Groep 3 en 4

Juf Lianne Bosma; lianne.bosma@gearhing.net

Groep 5, 6 en 7

Juf Douwina de Bos;

Meer over 'Team de Twa yn ien'

Vakantieregeling

CroppedImage700400 SetWidth700 vakantie

 

Vakantierooster 2021-2022

 

 

 

 

Zomervakantie 2021: 12 juli t/m 20 aug. 2021
Herfstvakantie: 18 okt. t/m 22 okt. 2021
Kerstvakantie: 27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie: 21 febr. t/m 25 febr. 2022
Goede Vrijdag en Pasen: 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei...

Meer over 'Vakantieregeling'

Je kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514 - 541572.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Je kind ziekmelden'

Schoolafspraken

CroppedImage700400 SetWidth700 schoolafspraken3

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken'

Aanmelden van je kind

P3164407 16

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Fokje Jonkman of Doutsen Jellesma

fokje.jonkman@gearhing.net / twaynien@gearhing.net 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'

Schoolbeleid en praktische zaken

P3164382 10

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
We geven daarnaast drie schoolkranten uit gedurende het schooljaar.
Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven.
Ook plaatsen we regelmatig door de kinderen geschreven...

Meer over 'Schoolbeleid en praktische zaken'

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'