Praktische info

Schooltijden

SetWidth750 Klok

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur.

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

Groep 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. 

Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdag en donderdag in de gymzaal van het dorpshuis.           ...

Meer over 'Schooltijden '

Team de Twa yn ien

P3164465 29

Dit schooljaar 2021 - 2022 zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

Groep 1,2,3 en 4

Juf Fokje Jonkman; Fokje.Jonkman@KYKscholen.nl

Juf Willianne Schram; Willianne.Schram@KYKscholen.nl

Juf Jannie Herder; Jannie.Herder@KYKscholen.nl

Juf Amber Kelderhuis; Amber.Kelderhuis@KYKscholen.nl

Groep...

Meer over 'Team de Twa yn ien'

Vakantieregeling

CroppedImage700400 SetWidth700 vakantie

 

Vakanties:

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart
Pasen 7 t/m 10 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaartvakantie 18 t/m 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 24 juli t/m 1...

Meer over 'Vakantieregeling'

Je kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0514 - 541572.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Je kind ziekmelden'

Schoolafspraken

CroppedImage700400 SetWidth700 schoolafspraken3

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken'

Aanmelden van je kind

P3164407 16

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Fokje Jonkman (leerkracht kleuters) of Doutsen Jellesma (locatiecoördinator)

Fokje.Jonkman@KYKscholen.nl  / info.Twaynien@KYKscholen.nl 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'

Schoolbeleid en praktische zaken

P3164382 10

Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook...

Meer over 'Schoolbeleid en praktische zaken'

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'