Over Twa Yn Ien

Ons onderwijs

beroepen

Timmermannen, directeuren, leerkrachten, advocaten, verpleegkundigen, ……….

Als u op een reünie van uw eigen basisschool rond zou kijken, dan heeft elke klasgenoot een eigen verhaal.

Allemaal verschillende beroepen……                        Allemaal verschillende...

Meer over 'Ons onderwijs'

Bewegend leren

De manier waarop wij nieuwe vaardigheden aanleren of aangeleerde vaardigheden automatiseren kan per kind, per groep of per schooljaar verschillend zijn. Dit omdat elk kind en ook elke groep verschillend is. Bijvoorbeeld bij een echte jongens groep waarbij voetbal centraal staat, zal waarschijnlijk regelmatig met ballen geoefend worden. Of bij een muzikale groep kan ook via liedjes en ritmes vaardigheden worden aangeleerd. Maar daarbij vergeten we niet de kinderen die hier minder affiniteit mee hebben. Elk kind heeft weer een andere...

Meer over 'Bewegend leren'

Welkom

abacus addition arithmetic 1019470

Welkom op de website van onze school.

Fijn dat je interesse hebt in onze school. Door middel van deze website willen wij belangstellenden informeren hoe wij vorm geven aan de ontwikkeling van de kinderen die op onze school zitten.

 

 

De site is verdeeld over verschillende categorieën, zoals:...

Meer over 'Welkom'

'Wat Telt Echt' Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Link ‘Wat Telt Écht’ Gearhing...

Meer over ''Wat Telt Echt' Gearhing film'

Team de Twa yn ien

P3164465 29

Dit schooljaar 2021 - 2022 zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

Groep 1 en 2 

Juf Fokje Jonkman; fokje.jonkman@gearhing.net

Juf Willianne Schram; willianne.schram@gearhing.net

Groep 3 en 4

Juf Lianne Bosma; lianne.bosma@gearhing.net

Groep 5, 6 en 7

Juf Douwina de Bos;

Meer over 'Team de Twa yn ien'

Ons schoolprofiel

Visie – - ons schoolprofiel

Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept. Onze school ontwikkelt ‘ Gepersonaliseerd Leren’. Dit houdt in dat het onderwijs beter op maat wordt aangeboden. Het leerproces van de leerlingen is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden, passende bij de groep en de kinderen. 

Ook vinden wij het aanleren van de Engelse taal zo...

Meer over 'Ons schoolprofiel'

Aanmelden van je kind

P3164407 16

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Fokje Jonkman of Doutsen Jellesma

fokje.jonkman@gearhing.net / twaynien@gearhing.net 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'