Over Twa Yn Ien

Welkom

abacus addition arithmetic 1019470

Welkom op de website van onze school.

Fijn dat je interesse hebt in onze school. Door middel van deze website willen wij belangstellenden informeren hoe wij vorm geven aan de ontwikkeling van de kinderen die op onze school zitten.

 

 

De site is verdeeld over verschillende categorieën, zoals:...

Meer over 'Welkom'

Ons onderwijs

beroepen

Timmermannen, directeuren, leerkrachten, advocaten, verpleegkundigen, ……….

Als u op een reünie van uw eigen basisschool rond zou kijken, dan heeft elke klasgenoot een eigen verhaal.

Allemaal verschillende beroepen……                        Allemaal verschillende...

Meer over 'Ons onderwijs'

Bewegend leren

De manier waarop wij nieuwe vaardigheden aanleren of aangeleerde vaardigheden automatiseren kan per kind, per groep of per schooljaar verschillend zijn. Dit omdat elk kind en ook elke groep verschillend is. Bijvoorbeeld bij een echte jongens groep waarbij voetbal centraal staat, zal waarschijnlijk regelmatig met ballen geoefend worden. Of bij een muzikale groep kan ook via liedjes en ritmes vaardigheden worden aangeleerd. Maar daarbij vergeten we niet de kinderen die hier minder affiniteit mee hebben. Elk kind heeft weer een andere...

Meer over 'Bewegend leren'

'Wat Telt Echt' Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Link ‘Wat Telt Écht’ Gearhing...

Meer over ''Wat Telt Echt' Gearhing film'

Groepsindeling en medewerkers

DSC 0039

De groepsbezetting in

schooljaar 2019-2020.

 

 

 

 


Groep 1 en 2 

Maandag, dinsdag en woensdag: juf Fokje

Donderen en Vrijdagochtend: juf Willianne

 

Groep 3, 4 en 5

Maandag tot en met vrijdag: juf Lianne

 

Groep 6, 7 en 8

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Douwina

Dinsdag: juf Lianne

Meer over 'Groepsindeling en medewerkers'

Ons schoolprofiel

Visie – - ons schoolprofiel

 Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept.

De Reinbôge in Bantega heeft gekozen voor het uitwerken van een kunst- en cultuurprofiel. Daarnaast zijn zij zich aan het oriënteren op ‘ Boeiend Onderwijs’. Onderwijs moet betekenisvol zijn en de leermotivatie van kinderen boeien.

De Wynbrekker in Oosterzee heeft het I(nternational) P(rimary) C(urriculum) gekozen als speerpunt....

Meer over 'Ons schoolprofiel'

Aanmelden van je kind

DSC 0138

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Lianne Bosma. 

lianne.bosma@gearhing.net 

 

 

 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'