Ouderraad en Vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Activiteitencommissie en ouderbijdrage

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere aangelegenheden, zoals een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld.

 

Leden ouderraad:

Lyan Sonsma

Grietje van der Avoird

Harma Vaartjes

Gerrie Hielkema

Corianne Wieling