Leerlab Lemmer

leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Dit Leerlab is speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld geen aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan en tegen problemen aanlopen. In dit Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan deze problematiek en dagen de kinderen uit met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren tijdens uitdagende projecten.

Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de ib-er (Tjenkje Haagsma)
Meer informatie kunt u vinden in de folder.