Ouders

Plusklas Sneek

Plusklas Sneek


Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Hierdoor kan het zijn dat een leerling dreigt vast te lopen op de basisschool. Daarom bestaat er een Plusklas in Sneek vanuit het Expertisecentrum. Deze Plusklas is speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld geen aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar...

Meer over 'Plusklas Sneek'

Nieuwsbrieven

uil

 

Nieuwsbrieven schooljaar 2019-2020

 

Nieuwsbrief augustus 2019

Nieuwsbrief september 2019

 

 

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids

schoolgids

In de schoolgids 2019-2020 staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

Download hier de schoolgids..

Meer over 'Schoolgids '

Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Wijkteam Jeugd en Gezin

wijkteam

Het wijkteam Jeugd en Gezin van de Fryske Marren Jeugd en Gezin werkt samen met ouders, leerkrachten, Jeugdgezondheidszorg en andere organisaties die zich bezig houden met de zorg en welzijn van kinderen en hun directe omgeving. De vragen voor het wijkteam zijn divers, vragen m.b.t. opvoeding,...

Meer over 'Wijkteam Jeugd en Gezin'

Ouderraad en Vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

 

 

 

 

 

 Activiteitencommissie en ouderbijdrage

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In...

Meer over 'Ouderraad en Vrijwillige ouderbijdrage'

Ons schoolprofiel

Visie – - ons schoolprofiel

 Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept.

De Reinbôge in Bantega heeft gekozen voor het uitwerken van een kunst- en cultuurprofiel. Daarnaast zijn zij zich aan het oriënteren op ‘ Boeiend Onderwijs’. Onderwijs moet betekenisvol zijn en de leermotivatie van kinderen boeien.

De Wynbrekker in Oosterzee heeft het I(nternational) P(rimary) C(urriculum) gekozen als speerpunt....

Meer over 'Ons schoolprofiel'

Verlof en leerplicht

LOGOalleschooldagennaarschool

 

 

 

 

 

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling...

Meer over 'Verlof en leerplicht'

Aanmelden van je kind

DSC 0138

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Lianne Bosma. 

lianne.bosma@gearhing.net 

 

 

 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'