Ouders

Ons onderwijs

beroepen

Timmermannen, directeuren, leerkrachten, advocaten, verpleegkundigen, ……….

Als u op een reünie van uw eigen basisschool rond zou kijken, dan heeft elke klasgenoot een eigen verhaal.

Allemaal verschillende beroepen……                        Allemaal verschillende...

Meer over 'Ons onderwijs'

Bewegend leren

De manier waarop wij nieuwe vaardigheden aanleren of aangeleerde vaardigheden automatiseren kan per kind, per groep of per schooljaar verschillend zijn. Dit omdat elk kind en ook elke groep verschillend is. Bijvoorbeeld bij een echte jongens groep waarbij voetbal centraal staat, zal waarschijnlijk regelmatig met ballen geoefend worden. Of bij een muzikale groep kan ook via liedjes en ritmes vaardigheden worden aangeleerd. Maar daarbij vergeten we niet de kinderen die hier minder affiniteit mee hebben. Elk kind heeft weer een andere...

Meer over 'Bewegend leren'

Directie

Beste (toekomstige) ouders,

Voor ons al zo gewoon dat we er niet altijd meer bij stilstaan. Daarom misschien wel goed om nog even uit te leggen hoe we werken en waarom de directeur ’s ochtends niet aan het hek staat. Of eigenlijk zelfs nauwelijks zichtbaar is.

De scholen die vallen onder Onderwijsteam 1 (OT1 afgekort) zijn Abbs de Reinbôge in Bantega en OBS Twa Yn Ien in Echtenerbrug. De OT1 scholen werken met 1 directeur maar de teams zijn ‘geheel zelfsturend’. De teams regelen alle zaken rondom het onderwijs met elkaar. De...

Meer over 'Directie'

Leerlab Lemmer

leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Dit Leerlab is speciaal voor kinderen...

Meer over 'Leerlab Lemmer'

Nieuwsbrieven

uil

 

Vanaf september 2022 gebruiken we Parro als informatievoorziening.

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids

schoolgids

In de schoolgids 2022-2023 staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

Download hier de schoolgids..

Hier vindt u een link naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Meer over 'Schoolgids '

Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Wijkteam Jeugd en Gezin

wijkteam

Het wijkteam Jeugd en Gezin van de Fryske Marren Jeugd en Gezin werkt samen met ouders, leerkrachten, Jeugdgezondheidszorg en andere organisaties die zich bezig houden met de zorg en welzijn van kinderen en hun directe omgeving. De vragen voor het wijkteam zijn divers, vragen m.b.t. opvoeding,...

Meer over 'Wijkteam Jeugd en Gezin'

Ouderraad en Vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

Activiteitencommissie en ouderbijdrage

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In...

Meer over 'Ouderraad en Vrijwillige ouderbijdrage'

Ons schoolprofiel

Visie – - ons schoolprofiel

Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept. Onze school ontwikkelt ‘ Gepersonaliseerd Leren’. Dit houdt in dat het onderwijs beter op maat wordt aangeboden. Het leerproces van de leerlingen is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden, passende bij de groep en de kinderen. 

Ook vinden wij het aanleren van de Engelse taal zo...

Meer over 'Ons schoolprofiel'

Verlof en leerplicht

LOGOalleschooldagennaarschool

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Verlof en leerplicht'

Aanmelden van je kind

P3164407 16

Wanneer jij je kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met mevr. Fokje Jonkman (leerkracht kleuters) of Doutsen Jellesma (locatiecoördinator)

Fokje.Jonkman@KYKscholen.nl  / info.Twaynien@KYKscholen.nl 

Aanmelding van je kind (uit:Schoolgids OT1)

 

Meer over 'Aanmelden van je kind'