Bezoek Onderwijsinspectie: GROEN!

  • 06 juni 2017
vinkje20groen


Op dinsdag 6 juni jl. heeft de inspecteur onze school bezocht. We zijn beoordeeld volgens het nieuwe inspectiekader dat pas vanaf 1 augustus officieel in gebruik wordt genomen. De inspecteur heeft ’s morgens alle groepen bezocht om de kwaliteit van de instructie door de leerkracht aan de kinderen te beoordelen. Ook werd er in de groep gekeken naar wat we aanbieden en hoe we de kinderen volgen in hun ontwikkeling. Aansluitend was er een gesprek met kinderen over hoe de juffen lesgeven, hoe een begrijpend lezen les wordt gegeven, of er gepest wordt enz. ’s Middags waren er gesprekken met ouders, de leerkrachten en de directie en intern begeleider. Na afloop presenteerde de inspecteur haar bevindingen. De inspecteur was zeer positief over de school. Ze zag dat het team enthousiast werkte aan en met vernieuwingen binnen de school. Het enthousiasme zag ze terug bij de kinderen en ouders. Er waren geen specifieke aandachtspunten waar we aan moeten werken, we blijven als school vallen binnen het basisarrangement. Dit betekent dat we GROEN zijn!