Schooltijden

SetWidth750 Klok

De schooltijden van ons continurooster zijn:

8.30 tot 14.15 uur

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.

 

Groep 1 t/m 3 hebben vrijdagmiddag vrij. In overleg met kinderen en ouders gaat groep 3 dit schooljaar vrijdagmiddag ook naar school. 

 

Groep 3 t/m 8 gymt op maandag en donderdag in de gymzaal van het dorpshuis.                               

De kleuters gymmen in het speellokaal van de school.