Directie & adressen

adressen

Directie:
Annie Schotanus is interim-directeur van Onderwijsteam 1, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via aschotanus@oudvaartsneek.nl

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Doutsen Jellesma. Zij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0514-541572 of twaynien@gearhing.net

KYK (bestuursbureau)

Bredyk 4

8601 ZD Sneek

0515-745090
www.gearhing.nl
info@gearhing.net

GMR:
gmr@gearhing.net

Vertrouwenspersoon:
Mevrouw T. Feersma, 06-12522629

Inspectie van onderwijs:
088-6696000
0800-5010
www.onderwijsinspectie.nl
www.50tienregsvr.nl

Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

GGD Friesland:
088-2299444
www.ggdfryslan.nl
jgz@ggdfryslan.nl