Verlofregeling Gearhing

Vraagt hierbij vrijstelling van de leerplichtwet voor: