Schooltijden

SetWidth750 Klok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schooltijden van het continurooster zijn:.

-  8.30-12.00 uur

- 12.30 -14.15 uur

- gr. 1 t/m. 4 hebben vrijdagmiddag vrij

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van 8.30 -14.15 uur naar school

 

De lunchpauze op school is voor alle groepen van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school.