Groep 7, 8

IMG 6370

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Douwina de leerkracht van groep 7 en 8. 
Op dinsdag staat juf Fokje voor groep 7 en 8.
douwina.de.bos@gearhing.net 

 

Op KLASBORD lees je het laatste nieuws over onze klas.

Zie voor de link het item "Nieuws".